Bacaan Sholat Jenazah Lengkap dengan Tulisan Latin dan Arti Setiap Takbir

 


Growmedia-indo.com - 

Salah satu kewajiban muslim adalah melaksanakan sholat jenazah bagi sesama muslim, terutama untuk orang-orang terdekatnya. Nabi mengajarkan umatnya bacaan sholat jenazah lengkap dan sebagai umat Islam, kita pun harus mempelajarinya.

Hukum mensholati jenazah sesama muslim adalah fardhu kifayah. Hal itu disampaikan dalam riwayat Salamah bin Al-Akwa, bahwasanya, 'Pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk dekat Nabi SAW. Tiba-tiba ada mayat yang dibawa orang, maka beliau bersabda: "Sholatkanlah temanmu itu."

Pelaksanaan sholat jenazah adalah membaca takbir 4 kali, surat alfatihah, lalu sholawat, diakhiri dengan doa untuk jenazah. Berikut urutan bacaan sholat jenazah lengkap khusus untuk pria. 

Takbir ke 1

Bacaan takbir pertama sholat jenazah adalah sebagai berikut:

Bismillaahir-ramaanir-raiim al-amdu lillaahi rabbil-'aalamiin ar-ramaanir-raiim maaliki yaumid-diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas-siraaal-mustaqiim siraaallaziina an'amta 'alaihim gairil-magdbi 'alaihim wa lad-daalliin

Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.

Takbir ke 2

Dilanjutkan takbir kedua, bacaannya adalah sebagai berikut:

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa muhammad wa 'alaa aali sayyidinaa muhammadin. Kamaa shallaita 'alaa ibrahiima wa 'alaa aali ibraahiima. Wa baarik 'alaa muhammadin wa 'alaa aali muhammad. Kamaa baarakta 'alaa ibraahiima wa 'alaa aali ibraahiima fil 'aalamiina.

Artinya: "Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana Engkau pernah memberi shalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana Engkau pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. Diseluruh alam ini Engkau-lah yang terpuji yang Maha Mulia."

Takbir ke 3

Dilanjutkan takbir ketiga, bacaannya adalah sebagai berikut:

Allaahummaghfir lahu warhamhu wa 'aafihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bimaa-in wa tsaljin wa baradin wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas, wa abdilhu daaran khairan min daarihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan khairan min zaujihi, wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaaban naar.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, berilah keselamatan dan ampunilah dosanya, muliakanlah tempat tinggalnya dan lapangkanlah tempat keluarnya, sucikanlah ia dengan air, es, dan embun, serta bersihkanlah ia dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana Engkau telah membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti baginya tempat yang lebih baik dari tempatnya yang terdahulu, keluarga yang lebih baik dari keluarga semula, pasangan yang lebih baik dari pasangan semula, serta lindungilah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka."

Takbir ke 4

Bacaan takbir keempat adalah sebagai berikut:

Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinna ba'dahu waghfirlanaa wa lahu

Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memeroleh pahalanya dan janganlah Engkau uji kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dirinya."

Membaca niat sholat jenazah.

Bacaan niat disesuaikan dengan jenazah yang akan disholati. Mari kita fokus kepada bacaan niat sholat jenazah untuk pria, bunyinya sebagai berikut:

Ushallii 'alaa haadzal mayyiti arba'a takbiiratin fardhu kifaayati imaaman/ma'muuman lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Aku berniat shalat untuk mayat (laki-laki) ini empat takbir fardhu kifayah (sebagai) imam/makmum karena Allah Ta'ala."

Sumber: Suara.com

0 Komentar